Tilitoimistot

Tilitoimistot
150+

tilitoimistoa

650+

yritystä

100%

kotimainen

93%

asiakkaista suosittelee

Ajantasaista tietoa ValueFramen avulla

Tilitoimistoissa työskentely on tyypillisesti kausiluonteista samojen tehtävien toistuessa kuukausittain. Palveluiden laadunvalvonnan ja yrityksen riskienhallinnan kannalta asiakkaiden toimeksiantojen hoitamiseen liittyvän tiedon taltiointi on ensiarvoisen tärkeää.

Tilitoimiston kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa tehokkaiden prosessien, tiedonhallinnan ja tarkan ajankäytön seurannan avulla. Tehokkaat prosessit jättävät enemmän aikaa asiakastyöskentelyyn turhien työvaiheiden poistuessa. Keskitetty tiedonhallinta vähentää informaation hakemiseen käytettävää aikaa. Ajankäytön seuranta lisää laskutettavien töiden määrää ja auttaa hinnoittelemaan palveluita paremmin.

Tehokkaasti toimivan tilitoimiston kannattaa yhdistää myyntityö, toiminnan johtaminen ja asiakassuhteiden hoitaminen yhdeksi kokonaisuudeksi. ValueFrame PSA Pro tarjoaa kaikki työkalut, joita tarvitset asiakkaan elinkaaren jokaisessa vaiheessa.

Tehokkaan raportoinnin avulla seuraat reaaliaikaisesti yhdestä paikasta sekä tarjouskantaa, myynnin määrää, suuntaa ja laatua, että palveluiden ja asiakassuhteiden kannattavuutta. Voit ennakoida tulevia kassavirtoja ja verrata niitä asettamiisi tavoitteisiin.

ValueFrame PSA Pro
valueframe-image
ValueFramen avulla voit

ValueFrame mahdollistaa tilitoimistojen asiakkaiden tunnuslukujen entistä syvemmän tarkastelun. ValueFramesta on mahdollista  siirtää asiakastietoja valmiisiin Excel-pohjiin mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Taloushallintoliiton asiakaskyselyä varten saadaan kooste kirjanpito-, palkanlaskenta- ja konsultointiasiakkaiden lukumääristä ja henkilömääristä.
  • Saadaan listaus asiakkaiden keskeisistä tunnusluvuista, jolloin voidaan vertailla asiakkaiden kokoa ja maksukykyä suhteessa työmäärään ja laskutukseen.

ValueFrameen voi ladata Taloushallintoliiton jäsenilleen tarjoaman valmiin KL2004 sopimuslomakkeiston, joka sisältää toimeksiantosopimuksen, palveluerittelyn, hintaliitteen ja yleiset sopimusehdot KL2004:n. Lomakkeiden tietokentät voi täyttää ValueFramessa automaattisesti asiakkaan tiedoilla. Myös omia tarjous- sopimus- ym. pohjia voi halutessaan käyttää.

valueframe-image
Tärkeimmät toiminnot
Toistuvat tehtävät

Tilitoimistoissa työskentely on tyypillisesti kausiluonteista samojen tehtävien toistuessa kuukausittain. ValueFramen avulla toistuvat tehtävät voidaan luoda massana koko yritykselle tai henkilöille tarvittavin toistumisvälein haluamallesi ajanjaksolle kerrallaan. Tehtävien hoitaminen helpottuu merkittävästi ja rutiiniluonteisiin töihin ei tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa.

Asiakastietorekisteri

Tilitoimisto voi hyödyntää ValueFramen asiakastietorekisteriä esimerkiksi seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• Jokapäiväisen asiakasyhteydenpidon tehostamiseen
• Tehokkaan asiakastiedotuksen ja markkinoinnin perustana
• Asiakastietojen tallentamiseen TAL-STA toimialastandardin mukaisesti
• Taloushallintoliiton tilastoilmoitusten pohjana

Työtuntien kirjaaminen

Kaikkien työtuntien kirjaaminen on perusta koko ValueFramen hyödyntämiselle. Tuntikirjausten perusteella:
• ValueFrame tuottaa työaikakirjanpidon raportit
• Asiakkaalle tehdyt tunti- ja suoriteveloitteiset työt saadaan laskutettua
• Henkilöstön laskutusastetta ja kannattavuutta voidaan seurata
• Asiakaskannattavuutta voidaan seurata
• Sisäisiin hankkeisiin käytettyä aikaa voidaan seurata

Raportit tilitoimiston johtamiseen

• Henkilöstön kannattavuuden ja laskutusasteen seuranta
• Asiakkaiden kannattavuuden seuranta
• Asiakastöiden ja laadun seuranta


Menestystarinat

Tutustu miksi asiakkaamme ovat valinneet ValueFramen ja miten he hyödyntävät palveluamme

Ota yhteyttä

Täytä alla olevat kentät, niin otamme yhteyttä.
Lataa tietopaketti

Lataa tietopaketti

ValueFrame -järjestelmän hyödyntäminen tilitoimistossa

Tilaa tunnukset ja kokeile 30 päivää ilmaiseksi!

ilmainen demo valueframe-image