Help

Tuntikirjausten kuittaaminen valmiiksi

ValueFramessa on mahdollista aktivoida käyttöön toiminnallisuus, jossa käyttäjä voi kuitata tuntikirjauksensa valmiiksi projektipäällikön / esimiehen hyväksyttäväksi. Tuntien kuittaaminen on mahdollista sekä päivä- että viikkokohtaiselta tuntilapulta.

Tuntien kuittaus

Päivätuntikirjaus

Kun päivän tuntikirjaukset ovat valmiit, käyttäjä voi kuitata ne eteenpäin projektipäällikölle / esimiehelle hyväksyttäväksi klikkaamalla Kuittaa valmiiksi. Tällöin järjestelmä kuittaa kaikki päivän tuntikirjaukset.

Kuittauksen jälkeen tunnit lukittuvat eikä niitä pääse enää perusoikeuksilla muokkaamaan. Päivälle ei myöskään saa lisättyä uusia kirjauksia. Mikäli käyttäjä huomaa tuntikirjauksissa virheitä / puutteita, hän voi pyytää kirjaukset takaisin muokattavaksi klikkaamalla Lähetä avauspyyntö. Avauspyynnöstä lähtee projektipäällikölle notifikaatioviesti.

Viikkotuntikirjaus

Tunnit on mahdollista kuitata myös viikoittain. Mikäli viikkotuntilapulla on valittu Näytä viikonloppu ja tuntikirjauksia on kirjattu viikonlopulle, kuitetaan myös viikonlopun tuntikirjaukset.

Kuitattujen tuntien tarkastelu

Tapahtumaraportilla on mahdollista hakea kuitatut tuntikirjaukset valitsemalla Tuntikirjauksen tila = Kuitattu.

Tapahtumaraportilla näytetään tuntikirjauksen tila erillisellä statusvärillä:

  • Punainen: tuntikirjaus on kuittaamaton ja hyväksymätön
  • Keltainen: tuntikirjaus on kuitattu mutta vielä hyväksymätön
  • Vihreä: tuntikirjaus on kuitattu että hyväksytty

Näiden avulla tapahtumraportilla on helposti nähtävillä mitkä tuntikirjaukset ovat vielä kesken, mitkä valmiiksi käsitelty ja hyväksytty.

Mikäli projektipäällikkö tai esimies huomaa tuntikirjauksella virheen, hän voi palauttaa valitut tuntikirjaukset takaisin muokattavaksi valitsemalla Palauta valitut muokattavaksi. Tällöin tuntikirjaajalle lähtee notifikaatioviesti korjauspyynnöstä. Projektipäälliköille ja esimiehille on mahdollista myös antaa käyttöoikeus Oikeus muokata kuitattuja tunteja, jolloin he voivat korjata puutteet suoraan tapahtumaraportilta ilman tuntikirjauksen palautusta.

Notifikaatiot

Toiminnon yhteydessä lähetään useita eri notifikaatioita eri henkilöille. Kaikista notifikatioista tulee ilmoitukset sekä ValueFramen etusivulle että sähköpostiin. Näin mm. projektipäälliköt ja esimiehet saavat tiedon milloin tunnit ovat valmiita hyväksyttäväksi. Notifikaatiot lähetetään seuraavasti:

  • Tuntien kuittaus valmiiksi: Notifikaatio lähetetään tuntikirjauksille valittujen osaprojektien projektipäälliköille sekä henkilön esimiehelle
  • Tuntien avauspyyntö: Notifikaatio lähetetään tuntikirjauksille valittujen osaprojektien projektipäälliköille sekä henkilön esimiehelle
  • Tuntien palautus muokattavaksi: Tuntikirjauksen henkilölle

Esimerkki sähköposti-ilmoituksesta: