Plansor Oy tarjoaa suomalaiselle teollisuudelle tukea, asiantuntemusta ja osaamista ydinlaitosympäristössä toteutettaviin hankkeisiin. Palveluihin kuuluu mm. suunnittelu, ydinpolttoaineen käsittely, ydinlaitosympäristön vaatimukset, sekä katselmoinnit.

Plansor ohjaa nyt projektejaan ValueFrame PSA -järjestelmällä. ValueFramella yritys perustaa ja resursoi projektit, kirjaa niille tehdyt työtunnit sekä luo laskut, jotka siirtyvät automaattisesti taloushallintoon.