Planera Oy on helsinkiläinen rakennus- ja taloteknisen suunnittelun erikoistoimisto. Planera tekee tiivistä yhteistyötä suunnittelijoiden kesken, jolloin hankkeen kokonaisuus, laatu- ja kustannustavoitteet ovat kaikille kirkkaita koko hankkeen alusta loppuun. Yritys tarjoaa asiakkailleen hankesuunittelua, toteutussuunnittelua, projektijohtamista, valvontaa sekä muita rakennusteknisiä palveluita.

Planeran projektiluontoinen toiminta vaatii tehokkaat projektityökalut. Planera onkin nyt hankkinut ValueFrame PSA -ratkaisun projektien ohjaamiseen, seurantaan ja laskutkseen. Työntekijät kirjaavat projektien tunnit ValueFrameen, ja laskut luodaan samassa järjestelmässä suoraan kirjattujen tuntien perusteella. Tiedot siirtyvät myös automaattisesti Planeran taloushallintojärjestelmään. Näin ValueFrame nopeuttaa ja selkiyttää Planeran projektityöskentelyä hankkeiden kaikissa vaiheissa.